Vítejte na tréninkové stránce evangelizace služby PrimeNet!
Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Tento tréninkový web slouží ke zlepšení Vašich evangelizačních dovedností, abyste mohli být více "obuti k pohotové službě kázání evangelia" (Efezským 6:15) a "být schopni dát odpověď každému, kdo by Vás vyslýchal o naději, kterou máte" (1. Petrův 3:15).   Nicméně vždy se nechte vést Duchem svatým (Efezským 5:18), protože v dané situaci může mít pro Vás připravený vhodnější způsob evangelizace (např. osobní svědectví, slovo Moudrosti, apod.).   4 duchovní zákony, které se zde používají, jsou jedním z mnoha způsobů, jak říci evangelium. Tento způsob učí Nový život a je dobrým a efektivním startem do evangelizace.   V první řadě bychom Vám rádi umožnili být řádně proškoleni, a proto celá sekce začíná tréninkem. Jakmile jej dokončíte, můžete spustit "Test", kde své nacvičené dovednosti podrobíte zkoušce. Jestliže uspějete, stanete se oficiálně proškoleným evangelistou pro používání 4 duchovních zákonů. Můžete nám zanechat jméno, telefon a email, čímž zůstaneme v kontaktu a společně můžeme organizovat různé evangelizační akce. Budete-li mít zájem dále v Kristu růst nebo se naučit pomáhat růst novým křesťanům, přejděte na záložku "Upevňování". Přeci jenom nejvíce efektivní evangelistou je křesťan, který prožívá blízký a pevný vztah s Ježíšem Kristem.   Pusťme se tedy do díla a klikněte na tlačítko "Začít trénink".
Více...